Hvordan endre desimal til binær

Hvordan endre desimal til binær


Folk har en tendens til å uttrykke tall i desimal (basis ti) form. Men datamaskiner tenke i binære (basis to) vilkår. Noen ganger må du snakke deres språk, så det er nyttig å vite hvordan man skal uttrykke et desimaltall i binær form. Nøkkelen er å forstå at de påfølgende sifre (eller biter, i tilfelle av binære) i en rekke representerer økende makten til basen når du flytter fra høyre til venstre, og starter med kraften til null (hvilket som helst tall til makten null er defineres til å være 1). Det er lett å konvertere desimal til binær. Hvis du kan dele med to, er du halvveis der.

Bruksanvisning

1 Del desimaltall med to. Resultatet er en kvotient og en rest. Skriv resten, noe som vil være en null eller en, da er alle binære tall. For eksempel vil konvertere 437 til binær, starter du ved å beregne 437/2 = 218, resten en. Skriv en som lengst til høyre bit av svaret ditt.

2 Hvis kvotienten ovenfor er lik null, så er du ferdig. Ellers dele det med to. I eksemplet 218/2 = 109. Når antallet deler jevnt, plassere en null i det neste stedet for det binære tall, jobber fra høyre til venstre, så du har nå 01.

3 Fortsett å dele suksessive kvotienter av to, følge reglene ovenfor. I ditt eksempel, 109/2 = 54, resten en, noe som gir deg 101 i svaret. Deretter 54/2 = 27, så har du nå 0101. Deretter 27/2 = 13, resten en, så du skriver 10101. Deretter 13/2 = 6, resten en, og du skriver 110101. Skriv 6/2 = 3, og svaret blir 0110101. nå 3/2 = 1, resten en, og din binært tall blir 10110101. Endelig 1/2 = 0, resten en, og du skriver 110.110.101.

4 Sjekk ditt arbeid. I eksemplet representerer lengst til høyre bit to til null makt, med krefter suksessivt øke når du beveger deg til venstre, med den venstre biten som representerer to til niende makt i denne saken. I så fall representerer binærtall (1 x 1) + (0 x 2) + (1 x 4) + (0 x 8) + (1 x 16) + (1 x 32) + (0 x 64) + (1 x 128) + (1 x 256) = 1 + 0 + 4 + 0 + 16 + 32 + 0 + 128 + 256 = 437. svaret sjekker.