Hvordan endre en Glock Spring

Våren i en Glock halvautomatisk pistol tjener til å trekke glide forsamlingen tilbake i posisjon etter rekylen fra våpenet avfyring skyver den tilbake. Handlingen av raset montering flytte frem og tilbake mater den tomme skall foringsrør fra kammeret og laster neste kulen på plass. Hvis din pistol ikke mates riktig, kan problemet være en defekt returfjær. Erstatte den med en ny Glock returfjær kan lindre fôring problemer.

Bruksanvisning

1 Kontroller at Glock pistol ikke er lastet.

2 Skill glidende fra nedre mottaker - grepet.

3 Snu glidende opp ned og fjern guide stang / returfjær montering. Våren vil løft av fat uten motstand.

4 Fjern den gamle våren fra føringsstangen og erstatte den med en ny. Bruk kun en erstatning våren produsert-eller godkjent-by Glock som er designet for din pistol modell. (Se Resources.)

5 Plasser guiden fjærpakken tilbake på plass og montere din Glock pistol.