Hvordan endre en PS3 Server

PlayStation 3 kan bare kobles til en trådløs media server om gangen. Medieserveren finnes på det trådløse nettverket som finnes i ditt hjem. Hvis du ønsker å endre medieserveren at PlayStation 3 er koblet til, kan du gjøre det fra hovedmenyen konsollens.

Bruksanvisning

1 Slå på PlayStation 3.

2 Velg ikonet i hovedmenyen som representerer den type media serveren du prøver å koble til. For eksempel, hvis din media server inneholder videofiler, velg "Video". For en medieserver med lyd- eller bildefiler, velger du "Music" eller henholdsvis "Foto".

3 Marker ikonet for den valgte medieserveren. Trykk "X" PlayStation 3 vil koble fra den eksisterende medieserveren at det er bruk og vil i stedet koble til den du har valgt.