Hvordan endre en Swashplate på en Honey Bee RC Helikopter

Hvordan endre en Swashplate på en Honey Bee RC Helikopter


Kamplaten forbinder rotorbladene til hovedakselen av helikopteret. Når du endrer banen av helikopter - som betyr vinkelen på bladene - swashplate er ansvarlig for justeringer. En velfungerende swash plate er avgjørende for et helikopter antenne manøvrerbarhet. Lære å erstatte Honey Bee helikopterets swashplate vil sikre optimal ytelse.

Bruksanvisning

1 Skru bolten som fester hovedrotorenheten til flyets rotorakselen. Bolten er direkte under midtpunktet av rotoren, over swashplate, som ligner et metall korken.

2 Skyver bolten fra kopleren på rotorenheten, og deretter løsne de to feste kopper som forbinder swashplate sammenstillingen til rotorene. Pop feste kopper uten ball-formet kontaktene på swashplate med tang. Koble justerings stenger fra swashplate med dukker av de to festekopper (også koblet til swashplate).

3 Skyv swashplate montering av drivakselen. Skyv den nye forsamlingen på plass. Koble justeringsstengene ved å klemme feste-kopper til kontakten baller. Sett drivakselen gjennom sentrum av rotorenheten. Skyv rotor ned på swashplate.

4 Klem feste-kopper å koble rotorenheten til swashplate. Sett bolten tilbake gjennom rotorenheten og trekk den med en skrutrekker for å sikre rotorenheten til drivakselen.