Hvordan endre massen til et objekt på månen til One on Earth

Hvordan endre massen til et objekt på månen til One on Earth


"Masse" refererer til den faktiske mengden av materiale som utgjør en gjenstand. Vekt, derimot, er et mål på styrken, som er lik massen til et objekt multiplisert med tyngdens akselerasjon. Dette er ofte forvirrende fordi pund kan måle enten masse eller vekt, mens kilogram er utelukkende en enhet av masse. For å kunne beregne forskjellen i vekt mellom objekter på jorda og månen, må du først konvertere kilo til newton, som er enheten for kraft under SI-systemet.

Bruksanvisning

1 Multipliser objektets vekt på jorden, i pounds, med 0,165 for å bestemme dens vekt på månen. Månens gravitasjon er omtrent 16,5 prosent av jordas gravitasjon.

2 Multipliser objektets vekt på månen, i pounds, med 6,06 for å finne ut vekten på jorden.

3 Konverter objektets masse i kilo til sin vekt i newton. Start med sin vekt på jorden. Multipliser objektets masse i kilo med overflaten tyngdekraft på jorden, noe som er 9,8 m per sekund per sekund. Resultatet av denne beregningen er objektets Jorden vekt i newton.

4 Multipliser objektets vekt i kilo av månens gravitasjon, som er 1,62 m per sekund per sekund. Resultatet av denne beregningen er objektets måne vekt i Newton, som bør være omtrent en sjettedel av vekten på jorden.

Hint

  • Massen til et objekt er ikke avhengig av tyngdekraften. Husk å gjøre forskjell mellom pounds som et mål på vekt og masse. En vekt-pund er lik tyngdekraften som virker på en masse-pound ved standard jorden tyngdekraften. De er bare tilsvarende på Jorden. Derimot vil et objekt med en masse på 2 kg har samme masse enten det er på jorden eller månen.