Hvordan Endre Minimap Se i "Starcraft"

Starcraft minimap gir deg en idé om hvor fiendtlige og allierte enheter er, hvor base ligger i forhold til andre baser, og der oppdragene er plassert. Du kan endre minimap utsikten til enhver tid for å avsløre mer eller mindre informasjon avhengig av dine preferanser, inkludert muligheten til å skjule eller vise terrenginformasjon på kartet. Du kan også flytte spilleren syn til en annen del av kartet med minimap.

Bruksanvisning

Starcraft 1

1 Trykk tab. Dette veksler terrenget på minimap.

2 Trykk på "Terrain" -knappen, som er gule fjellet ikonet øverst til venstre på minimap. Dette viser seg også i terrenget og på i minimap.

3 Venstre klikk hvor som helst på minimap å flytte kameraet til stedet.

Starcraft 2

4 Trykk Alt + T for å skifte terreng på minikartet.

5 Trykk terrenget knappen, som er den grønne fjellet ikonet på høyre side av minimap til å ekskludere eller gjenopprette terreng detaljer.

6 Venstre klikk hvor som helst på minimap å flytte visningsvinduet til stedet.