Hvordan er Naturgass utvinnes fra bakken?

Lommer av naturgass ligge begravet i tusenvis av føtter i porøse bergarter, ifølge National Ocean Industries Association. Boring bringer denne gassen til overflaten for bruk som brensel.

Gjenkjenning

På grunn av bekostning av bore tusenvis av føtter for naturgass, må geologer ta vare å identifisere gassforekomster på forhånd. Sound-bølge refleksjoner og indikasjoner på gravitasjonsendringer kan avsløre potensielle butikker av underjordiske gass. Gassen kan sitte i isolasjon eller på en pool av petroleum.

Drilling

Borere må skjære igjennom en hard "kuppel" av ikke-porøs bergart for å nå den porøse bergart inneholdende naturgass, i henhold til den NaturalGas.org nettstedet. Den trykksatte gassen skyter deretter opp gjennom hullet for innsamling av arbeidere. Jordiske skifer eller kullforekomster kan også inneholde naturgass.

Deep-Sea Muligheter

Forskere mener at store lagre av naturgass, i form av metan, kan finnes på havbunnen, fanget i sediment, ifølge National Ocean Industries Association. Fremtidige borere kan finne måter å tappe dette tilbudet, noe som har potensial til å dekke hele verdens gassbehov.