Hvordan er Zebras viktig i økosystemet?

Hvordan er Zebras viktig i økosystemet?


Zebras er en type av pattedyr som kalles en equid, som er relatert til en hest. Zebras er anerkjent for sine livaktige stripete frakker. De er svært viktig for deres økosystemer, som spiller rollen som en forbruker.

Bakgrunn

Et økosystem er en gjensidig avhengig nett av interaksjoner mellom dyr, planter, bakterier og andre saker som ligger i et geografisk område. Økosystemer hjelpe flyten av energi og sykling av næringsstoffer og annet materiale.

Egenskaper

Zebras er tilpasningsdyktige planteetere som beiter på en rekke gress. Dette hjelper gnuer og gaseller, som beiter på gress som sebraer har klippet kortere.

Bytte

Zebras spiller også en viktig rolle som en matkilde for løver og hyener. I områder hvor sebra bestander har skrumpet, vil løver og hyener også lide.

trusler

Overdreven storfe beite, har redusert vannforsyning på grunn av vanning og jakt drevet en av de tre arter av sebra, Equus grevyi, nesten til utryddelse. The World Conservation Union klassifiserer dette sebra som en truet art.

Expert Insight

Noen afrikanske bønder mener sebraer er skadelig for deres storfe populasjoner. Ifølge en kenyansk bonde sa: "Hver sebra koster deg to storfe." UC Davis økolog Truman Young jobber med et prosjekt for å undersøke det komplekse forholdet mellom dyr og storfe.