Hvordan erstatte Servo

Hvordan erstatte Servo


Den elektriske servo er en enhet som er ansvarlig for å manipulere styremekanisme i du radiostyrt (RC) kjøretøy. Denne enheten er betydelig viktig siden det fungerer som det er viktig å smidighet av bilen. En sviktende servo kan resultere i en kollisjon; derfor vil lære å erstatte bilens servo sikre at du alltid har full kontroll over bilens styring.

Bruksanvisning

1 Bruk skrutrekker til å løsne de to festeskruene som brukes til å feste servo saken til bilens chassis. Løsne servo fra chassiset og løsne de to skruene som feste monteringsbrakettene til servo saken.

2 Løsne styringen fra servo hornet ved å lirke den av med nebbtang. Fjern servo horn fra servoarmen ved å løsne festeskruen. Trekk av servo horn og fest den til erstatning servo. Stram festeskruen. Trekk ut servo fra mottakeren og sett det til side.

3 Plugg erstatning servo i 2-kanal for mottakeren og slå på mottaker og sender for å sentrere servo. Et sentrert servo er i stand til å snu like langt i begge retninger; når du slår alt på, vil servo automatisk sentrere seg på en nøytral posisjon, noe som tilsvarer hjulene peker rett fram.

4 Pop styringen på servo horn hjelp av et par nebbtang for å presse dem sammen. Fest de to monteringsbrakettene til servo tilfelle med festeskruene.

5 Koble servo saken til chassiset ved å stramme de to skruene.