Hvordan få en BlkBomb Z på "Mega Man 4: Red Sun"

I løpet av "Story" modusen for "Mega Man Battle Network 4 Red Sun" vil du bli bedt om å få en BlkBomb Z. BlkBomb Z brukes til å tenne en av fakler under "Cool Runnings" misjon. Innhenting av BlkBomb Z er en enkel oppgave, men det vil kreve at du bruke litt penger.

Bruksanvisning

1 Hodet til Sharo området og ta veien ligger på nedre venstre side.

2 Kjør ned veien til du treffer en dør. Du må betale 500Z å åpne den.

3 Betale 500Z for å åpne døren. Du vil se en jente som står ved siden av en PMD (lilla mysterium data.) Bruk en ulåst subchip på PMD å motta BlkBomb Z.