Hvordan få en universell gitar å arbeide på "PS3 Rock Band"

Hvordan få en universell gitar å arbeide på "PS3 Rock Band"


Det finnes en rekke ulike "rockeband simulator" spill tilgjengelig for PlayStation 3 og andre spillsystemer, men de fleste instrumenter er ikke krysskompatibelt mellom PS3 og andre plattformer. Hvis du har en universell gitar, den er konstruert for å arbeide med flere spillsystemer, og sette den opp med PS3 er enkelt å gjøre. Når du har satt opp gitaren, vil det ikke bare bli anerkjent av "Rock Band" spill, men andre også.

Bruksanvisning

1 Vend gitar og fjern batteridekselet ved å trykke på fanen innover og dra dekselet mot deg. Sett inn batteriene ved å plassere de positive og negative endene på batteriet til merkingen på gitaren. Sett på batteridekselet.

2 Skyv strømbryteren på gitaren til "ON" posisjon og snu gitaren over. Lysene på forsiden skal blinke, noe som indikerer at gitaren er klar til å bli synkronisert.

3 Plugg mottakerenheten for gitar til en åpen port på din PS3.

4 Trykk på "Sync" knappen på mottakeren. Lyset bør begynne å blinke.

5 Trykk på "Sync" knappen på gitaren. Lysene på både gitar og mottakeren slutter å blinke, noe som indikerer at de to enhetene er synkronisert.

6 Slå på PS3 og spille "Rock Band" spill. Gitaren vil automatisk bli gjenkjent av spillet.