Hvordan få et klarere kopi av fødselsattest

Hvordan få et klarere kopi av fødselsattest


Avhengig av når en fødselsattest ble utstedt, kan eksemplaret ikke være så klare som man ønsker. Fødselsattester kan være håndskrevet, maskinskrevet eller datagenerert. Eldre sertifikater kan kun være tilgjengelig via mikrofilm. Kvaliteten på mikrofilm avgjør kvaliteten på fødselsattest kopi. For å få et klarere kopi av fødselsattest kontakt statens Department of Health Services for å spørre om et datagenerert sertifikat.

Bruksanvisning

1 Kontakt statlige Department of Health Services kontor. For å finne dette kontoret, kan du bruke en søkemotor og skriv inn "[oppgi navn] avdelingen av helsetjenester." Dette søket vil gi det resultatet du trenger. Les gjennom instituttets hjemmeside for å se om en datagenerert fødselsattest er tilgjengelig. Hvis du er usikker, kan du ringe avdelingen for å spørre.

2 Be om en datagenerert fødselsattest. Din staten Department of Health vil gi en fødselsattest bestillingsskjema via deres hjemmeside eller på kontoret. Fyll ut bestillingsskjemaet så grundig som mulig.

3 Send bestillingsskjemaet med en kopi av gyldig legitimasjon med bilde kort og foretrukne betalingsmåten til avdeling for helse. Du kan også slippe bestillingsskjemaet og betaling av på din lokale avdeling for helse. Avdelingen vil trolig be om å se en kopi av gyldig legitimasjon med bilde kort på den tiden.

Hint

  • Ikke alle land tilbyr datagenerert fødselsattest eksemplarer. Sjekk med din statens Department of Health Services for å se om dette alternativet er tilgjengelig. Dersom Department of Health ikke tilbyr denne tjenesten, kan de være i stand til å henvise deg til en annen statlig organ som gjør. En avgift er nødvendig for å få et klarere datagenerert kopi av fødselsattest når du plasserer ordren.
  • Ettersom enkelte land ikke slipper fødselsattester, unntatt til autoriserte personer. Sjekk med din Department of Health Services for bestemte statlige lover angående utgivelsen av viktige poster.