Hvordan få hjelp fra staten for Barnehage

Hvordan få hjelp fra staten for Barnehage


Utearbeidende foreldre kan bruke tusenvis av dollar i året på barneomsorg. På grunn av den relativt høye prisen for barneomsorg i USA, lavere inntekt husholdninger ofte ikke har økonomiske midler til å ha råd kvalitet omsorg for sine barn. Heldigvis har den føderale regjeringen utviklet flere skattefradrag og finansielle programmer for å bidra til å gjøre barneomsorg tilgjengelig for alle familier.

Bruksanvisning

1 Søk om barnet og avhengige Care Tax Credit. Denne kreditten kan dekke opp til 35 prosent av kvalifiserte barnepass utgifter. Du kan søke om dette kreditt som en del av din årlige selvangivelsen.

2 Søk om barnet skatt kreditt. Godtgjørelsen kan brukes til et mye bredere spekter av utgifter enn barnet og avhengige Care Tax Credit. Hvis du bare har én forsørget barn, kan du søke om dette kreditt gjennom standard langformat selvangivelse. Hvis du har flere barn, må du fylle ut supplerende form 8812.

3 Søk om midler gjennom Child Care and Development Fund. Økonomisk støtte er gitt av US Department of Health and Human Services, men finansieringen administreres på statlig nivå. Hver stat har litt forskjellige krav og tidsfrister, så ta kontakt med den aktuelle avdeling eller byrå av statlige myndigheter for ytterligere informasjon og for å søke.