Hvordan få mer Fatality Tid på "Mortal Kombat 3"

"Mortal Kombat 3" ble lansert til Super Nintendo i 1995. Dødsfall, avslutningsbevegelser utført på en beseiret motstander, er en av de aspektene som gjør «Mortal Kombat 3" stå fra hverandre på familievennlige Super Nintendo. Noen synes det er vanskelig å utføre en Fatality fordi spillet gir deg bare noen få sekunder å legge inn et tegn Fatality knappekombinasjon før motstanderen kollapser. Ved å bruke en kode på "Options" skjerm, kan du øke dødsfall tid, og gir deg mye mer tid til å fullføre Fatality.

Bruksanvisning

1 Trykk "Start" på "Mortal Kombat 3" hovedmenyen.

2 Velg "Alternativer".

3 Trykk Opp, Opp, Ned, Ned, Venstre, Høyre, "A", "B" og "A" på kontrolleren. En spesiell menyvalg som heter "Kool Stuff" vises.

4 Velg "Kool Stuff".

5 Velg "Max Fatality Time."

6 Velg "On". Den tiden du har til å utføre en dødsulykke skal økes.

Hint

  • Du må legge inn denne koden hver gang du slår på spillet.