Hvordan få støv ut av en PSP Screen

Jo mer du spiller det, jo større er sjansen din PSP har av å ha skjermen bli støvete. Støv som er funnet på den ytre skjermen kan tørkes bort, men støvet som er inne i skjermen må fjernes ved først å løsne skjermen fra PSP.

Bruksanvisning

1 Slå av PSP og ta ut batteriet.

2 Fjern eventuelle UMDs eller minnekort som fremdeles er i PSP.

3 Fjern de fire skruene på de bakre hjørnene på PSP ved hjelp av en størrelse # 000 Phillips skrutrekker. To skruer vil være inne i batterirommet.

4 Fjerne skruen som ligger i sentrum av bunnpartiet av PSP.

5 Løft forsiktig frontplaten av PSP og holde den med forsiden opp.

6 Bruk LCD-skjermen kluter å gni forsiktig på begge sider av den gjennomsiktige plasten av frontplaten. La den helt tørr.

7 Bruk en separat LCD-skjerm tørk å tørke støvet bort på skjermen selv. Vær forsiktig med å tørke nær kretser av konsollen. La skjermen tørke.

8 Sett frontplaten tilbake på skjermen og fest skruene.

9 Sett inn batteriet og sett dekselet på plass igjen.

Hint

  • Arbeid ved et bord i et rent rom i huset. Ikke forsøk å rengjøre PSP i en garasje eller et støvete rom, da dette vil hindre en grundig rengjøring.