Hvordan få til Hellfire Peninsula i "" WoW ""

Hvordan få til Hellfire Peninsula i "" WoW ""


«World of Warcraft: Burning Crusade" utvidelse brakte med seg den ekstra innholdet i Outland, en egen verden fra Azeroth. Den Outland inneholder syv separate soner, og en av sonene er kalt "Hellfire Peninsula." The Hellfire Peninsula er et utgangspunkt sone for spillere så lave som nivå 58. The Peninsula er inngangsporten til alle de andre soner i Outland, og det er tilgjengelig via Dark Portal. Du må være minst nivå 58 til å reise inn i Outland og til Hellfire Peninsula. Du må også ha "Burning Crusade" utvidelse installert og aktivert.

Bruksanvisning

1 Besøk Eastern Kingdoms. Hvis du er på Kalmidor eller Northrend kontinentet, må du gå over til Eastern Kingdoms. Du kan gjøre dette ved å ta en båt fra enten Theramore, Ratchet, Auberdine, Valiance Hold eller Valgarde.

2 Fly til sprengt Lands. Hvis du er level 58 eller høyere, bør du ha Blasted Lands flygebane. Hvis du ikke gjør det, gå eller velge en bane som ligger i nærheten, for eksempel Swamp of Sorrows eller Darkshire.

3 Trykk "M" når du ankommer i Sprengt Lands å trekke opp kartet. Gå til midten av sprengt Lands. Når du nærmer deg midten, vil du se en stor mørk portal.

4 Kjør direkte inn i portalen. En startskjerm vises. Når lessing skjermen forsvinner, vil du være i Hellfire Peninsula.