Hvordan få til Strøm Punch på Zombies

«Call of Duty: Black Ops» er et førstepersons skytespill som kommer med en arcade forsvar modus kalt zombier. I Zombies-modus, kan du nå Pack-a-Punch maskin, som gir deg en tilfeldig oppstart på bekostning av 5000 poeng for å hjelpe deg med å bekjempe angrep av zombier. Plasseringen av hver Pack-a-Punch maskin varierer avhengig av hvilket kart du spiller på, og noen kart kan inneholde flere mulige steder.

Bruksanvisning

1 Slå på strømmen og koble teleporters på kartet Der Reise. Dette fører til en ellers utilgjengelig døren for å gå ned, avslører en sti til Pack-a-Punch maskin.

2 Slå på strømmen og koble teleporter til stormaskin på Toten kartet Kino der. Når du bruker teleporter, transportere deg inn i rommet der Pack-a-Punch maskinen er plassert. Etter dette må du vente to minutter å koble opp teleporter og få tilgang til maskinen igjen.

3 Slå på strømmen og slå på alle fire DEFCON brytere på kartet til Five. Skriv inn en teleporter for å få tilgang til Pack-a-Punch maskin.

4 Reis til Hurtig Revive maskinen, til Stamin-Up maskinen eller oversvømmet skroget ved Juggernog på Call of the Dead kartet tilgang til Pack-a-Punch maskin.