Hvordan få TM Thunderbolt Takle i "Pokemon: Diamond"

Nintendos "Pokemon Diamond" og "Pokemon Pearl" representerer fjerde generasjon i "Pokemon" franchise. I "Pokemon Diamond", kan du finne flere elementer som er kjent som tekniske maskiner, eller TMS som tillater deg å lære ulike flytter til din Pokemon. En av disse trekkene er Thunderbolt, og den finnes i TM24. Thunderbolt er en meget kraftig Electric-type angrep. TM24 kan finnes i dalen Windworks og kan læres opp til mange forskjellige Pokemon.

Bruksanvisning

1 Reis til dalen Windworks utenfor rute 205.

2 Inn i bygningen og gå opp til Pokeball på gulvet.

3 Trykk på "A" -knappen for å plukke opp Pokeball. Du vil finne TM24 inne eller like bak The Valley Windworks.