Hvordan få Under kartet på Cliff i "CoD 5" for Wii

Den "Call of Duty 5: World at War" nivå "Cliff" har en feil som gjør at spillerne flytte rundt under kartet. Spillere må først få til den riktige siden av nivået store rock. Etter bruk av svikt, kan spillere skyte på fiender fra under det nivået. Selv om de fleste skuddene ikke vil være effektivt mot spillere, granater og bazookaer kan likevel gi en fare for de som bruker nivåets svikt.

bruksanvisning

1 Gå til den sørøstlige hjørnet av den store steinen foran deg i begynnelsen av nivået. Flytt til den østlige hjørnet av rock.

2 Flytt Wiimote og se direkte inn i hjørnet. Trykk på "Up" på fjernkontrollen gjentatte ganger for å hoppe til du flytter under kartet.

3 Flytte rundt på kartet. Trykk på "B" for å skyte på fiender fra ethvert punkt under nivået.

Hint

  • Hold deg på den lille, svart strek når du flytter undersiden av rock. Hvis du faller ut av det, vil figuren din faller og omkommer.