Hvordan får jeg en kopi av mitt ekteskap lisens?

Hvordan får jeg en kopi av mitt ekteskap lisens?


Vigselsattest er mye mer enn et dokument av en betydningsfull romantisk union. I sin rettslige forstand representerer en vigselsattest en union stort i omfang, alt fra felles innlevering av skatter til felles eierskap av eiendom. Tusenvis av erstatning ekteskap lisenser skal være utstedt av ulike stater hvert år på grunn av tap av originaler.

Bestem stat og fylke

Det første trinnet er å identifisere de spesifikke stat og fylke der ekteskapet ble dokumentert. Hver stat har en avdeling som omhandler viktige poster som fødsel og ekteskap sertifikater. Kontakte feil kontor vil føre til en unødvendig forsinkelse i å få ditt ekteskap lisens kopi.

Kontakt Vital Records Office-

Kontakt forvarings kontor direkte; Dette er et viktig trinn. Mange stater har vedtatt elektroniske ressurser som forenkler prosessen. Sørg for at du kjenner prosedyrene, gebyrer og krav til legitimasjon før du sender din forespørsel.

Send inn ditt Forespørsel

Send inn din forespørsel og nødvendig støttende dokumentasjon via post, e-post, faks eller online, i henhold til prosessen diktert av viktige poster kontor. Sørg for å strengt følge deres spesifikke retningslinjer. Gi den nøyaktige mengden av gebyr betaling med den aksepterte betalingsmiddel. Det tar vanligvis mellom to og seks uker å motta din bekreftet kopi i posten. Noen stater vil elektronisk gi en kopi, men disse kopiene er ikke sertifisert.