Hvordan fikse en Airsoft A-15

Airsoft A15 M4 Carbine er en nær perfekt kopi av den ekte våpen. Du kan fikse en A15 som syltetøy og vil ikke fyre ved å strekke ut våren i tennkammeret. Du må delvis demontere A15 med verktøy som vanligvis finnes i de fleste husholdninger. Festing av A15 ikke bryter noen garantier fordi våpenet må demonteres for regelmessig renhold.

Bruksanvisning

1 Skyv inn magasinet utløserknappen på høyre side av A15 like over bladet klippet. Fjern bladet klipp fra bunnen av A15. Skyv opp på sikkerheten hendelen på venstre side av A15 ramme til høyre for trigger vakt.

2 Skyv inn låsepinnen over sikkerhetshendelen på venstre side av rammen med tuppen av Phillips skrutrekker. Trekk låsepinnen ut av høyre side av rammen med fingrene. Trykk ned på forsiden av fatet forsamlingen til å heve forsamlingens bakenden opp.

3 Skyv inn låsepinnen som hengsler fat forsamlingen til rammen fra venstre side med tuppen av Phillips skrutrekker. Trekk låsepinnen ut av den høyre side av rammen med fingrene. Trekke løpanordningen av rammen.

4 Plasser løpanordningen på et bord med den fremre ende av sylinderen som vender mot høyre. Trekk girkassen enheten ut av høyre side. Vri girkassen sammenstillingen for å skille det fra enden av sylinderen. Trekk girkassen enheten ut av fatet forsamlingen. Trekk fat ut av løpanordningen. Trekk ut stangen og tilkoblede utstyret av girkassen forsamlingen.

5 Sett spissen av den flate kanter gullsmed skrutrekker inn i venstre side av våren ved siden av der utstyret ble bare fjernet. Løft opp på spissen av den flate kanter gullsmed skrutrekker for å løsne fjæren fra knotten som holder den på plass inne i girkassen forsamlingen. Gjenta denne prosedyren på høyre side av våren. Trekk våren ut med fingrene.

6 Stå våren på bordet. Trykk ned på toppen av våren for å komprimere den. Holde fjæren ned i to minutter. Slipp våren.

7 Gå tilbake til våren til sin opprinnelige posisjon i girkassen forsamlingen. Plasser stangen og tilkoblede utstyret tilbake inn i girkassen sammenstillingen. Plasser fat delvis inn i løpanordningen. Vri den høyre ende av sylinderen tilbake på den høyre siden av gearkassen sammenstillingen.

8 Sett fatet forsamlingen tilbake på A15 ramme. Sett låsepinnen på fronten hvor fatet forsamlingen hengsler på rammen. Skyv fat helt inn i løpanordningen. Sett girkassen sammenstillingen tilbake i posisjon på rammen.

9 Trykk ned på fat forsamlingen. Sett låsepinnen over sikkerhetsspaken på rammen. Sette inn magasinet klemmen tilbake inn i bunnen av A15. Trykk ned sikkerhetsspaken.

Hint

  • Iført arbeidshansker vil beskytte hendene når du arbeider på våren.
  • Rett aldri noen våpen som skyter et prosjektil.