Hvordan fikse en Guitar 3 PS2 Sensor

Klimpre knappen på Guitar Hero kontrolleren bruker to sensorer for å registrere når knappen klimpret. Disse sensorene er inne i enheten på baksiden av klimpre knappen. Den ene er over knappen og den andre er under. Hvis klimpre knappen er ødelagt, kan du åpne opp kontrolleren og løse problemet selv.

Bruksanvisning

1 Koble gitarkontrolleren fra PS3 og bruke Phillips skrutrekker for å fjerne alle skruene fra baksiden av kontrolleren.

2 Fjern panelet fra kontrolleren og merke baksiden av klimpre knappen inne i huset. Det er en mikrobryter over og under huset.

3 Løsne skruen som holder mikro og bruke pinsett til å gripe metallhus rundt bryteren.

4 Vri bryteren huset mot klokken, og du vil merknader en kategori nederst på bryteren koble til toppen av klimpre knappen. Dette vil re-etablere forbindelsen for sensoren. Stram huset skruen.

5 Løsne husets skruen på bryteren like under strummeren og vri huset klokken til kategorien forbinder med bunnen av strummeren. Stram skruen.

6 Sett på baksiden av kontrolleren og skruene.