Hvordan fikse en uformatert PS2 Memory Card

Hvordan fikse en uformatert PS2 Memory Card


Sony PlayStation 2 lagrer alle sine spill data på minnekort som er satt inn i fronten av enheten. Når du først kjøpe minnekort fra en butikk, skal du legge merke til at det ikke umiddelbart lagre informasjon fordi lagringsenheter ikke er formatert. Før du kan begynne å bruke PS2 minnekort, må du først formatere kortene.

Bruksanvisning

1 Slå på PlayStation 2 uten en spillplate og sett minnekortet inn i en av de tilgjengelige spor på hoved.

2 Velg "Browser" på hovedmenyen på PlayStation 2. Minnekortet vises på skjermen. Velg minnekortet.

3 PS2 vil gjenkjenne at minnekortet ikke er formatert og vil spørre om du ønsker å gjøre det. Velg "Ja" for å formatere kortet.

4 Exit ut av menyskjermen, og minnekortet er nå klar til bruk.

Hint

  • Du kan ikke formatere en skadet kort med denne prosessen.