Hvordan fikse Symaskin Tråd som ikke vil feed Around a Spole

Hvordan fikse Symaskin Tråd som ikke vil feed Around a Spole


Feilsøking en spole som ikke vil vinden riktig er en enkel oppgave. Hvis maskinen ser ut til å være i drift på riktig måte, men spolen mates ikke, det er et problem med tråden. Noen ganger kan tråden ikke mate fordi det er viklet i feil retning eller ikke viklet stramt nok rundt spolen før maskinen startes. Dette er en viktig del av å sikre tråden strømmer rundt spolen. Starter prosessen på nytt, men å sørge for at enden av tråden er viklet riktig vil løse de fleste av spoling problemer.

Bruksanvisning

1 Fjern eventuelle tråd helt fra spolen. Slipp tom spole på spolespindelen på maskinen din. Dette er på øverst til høyre på de fleste maskiner.

2 Skyv tråden på den andre spindelen. Skyv enden av tråden gjennom spenningsskiven. Noen maskiner kan ha mer enn en spenningsskiven, så sørg for at du mate den gjennom dem alle. Hold tråden stram, slappe av spolen til den når spolen.

3 Vikle tråden med klokken tett flere ganger rundt spolen. Fortsett til tråden vil holde såret rundt spolen på egen hånd.

4 Skyv spolespindelen til den svingete stilling. Dette gjøres vanligvis ved å flytte den til høyre. Trykk på fotpedalen eller slå på maskinen for å aktivere svingete mekanisme. Den vil slå seg av automatisk når spolen er full.

5 Bruk saks til å klippe tråden, og ta den fylte spolen fra spindelen.