Hvordan fikse USB-porten på en Xbox 360

Hvordan fikse USB-porten på en Xbox 360


USB-porten på en Xbox 360 kan brukes med mange MP3-spillere og tredjeparts kontrollere. Disse enhetene kan gi deg den ekstra gleden av å se filmer, lytte til musikk eller laste opp filer uten å måtte koble til datamaskinen eller tar opp verdifull plass på harddisken. Men hvordan du fikse deg en ikke-responsiv USB-port på Xbox 360-konsollen? Her er et par måter å resette porten og få deg tilbake på sporet.

Bruksanvisning

Slik løser USB-porten på en Xbox 360

1 Slå av Xbox 360-konsollen riktig. La konsollen strøm nede i 10 sekunder og trekk deretter ut strømkabelen fra veggen og strømuttak på baksiden av konsollen. Koble alle enheter fra konsollen, for eksempel kontrollere eller MP3-spillere.

2 Slå på Xbox 360 og la den laste opp. Ta kontrolleren og plugg den inn i USB-porten på konsollen. Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet og det er ingen slakk fra enden av kabelen til porten. Skyv enden av kabelen forsiktig slik USB-kontaktene er helt inn i porten.

3 Kontroller USB-kabelen som går fra enheten til USB-porten på Xbox 360-konsollen til å sørge for at det ikke er noen shorts i ledningene. Hvis kontrolleren fortsatt ikke fungerer, må du bruke en annen enhet for å se om det er problemer. Du kan bruke en flash-enhet som har blitt formatert for Xbox 360 eller en enhet som har jobbet tidligere med systemet.

4 Avgjøre hvorvidt enheten du prøver å bruke med konsollen krever en ekstern strømforsyning. Koble strømforsyningen til enheten inn i veggen før du kobler den til strømuttaket av enheten for å få riktig elektrisk-strøm.

5 Finn ut om enheten du prøver å bruke med Xbox 360-ens USB-port trekker for mye strøm. Noen enheter er ikke kompatible med konsollen og USB-porten er utformet for å automatisk slås av når en slik enhet er tilkoblet.

6 Bruk enheten på en datamaskin for å sørge for at det fungerer med en annen kilde. Hvis alle disse alternativene er oppbrukt, må du kanskje sende Xbox 360 til Microsoft for reparasjon.