Hvordan finne antallet elektroner Bruke Atomic Mass & Number

Hvordan finne antallet elektroner Bruke Atomic Mass & Number


Det periodiske system organiserer alle elementene som er kjent i en lett å finne progresjon. Det vrimler av informasjon om vær og vind, noe som gir deres subatomære makeup, grupperinger av elementer som viser lignende kjemiske egenskaper og atommasser. Mange kjemiske egenskaper oppstår fra bestemt antall protoner, nøytroner og elektroner som innehas av et element.

Bruksanvisning

1 Finn element i det periodiske system med atomnummer til elementet. Organiseringen av tabellen øker i atomnummer når du beveger deg fra venstre til høyre over bordet og fra toppen av tabellen til bunnen.

2 Bestem hvilke element har atommassen av ditt element av interesse. Progresjonen av elementer fra venstre til høyre og fra topp til bunn av tabellen økning i atommasse. Atommassen står for antallet protoner og nøytroner et bestemt element besitter. Den atommasse oppført for hvert element er et vektet gjennomsnitt av alle isotoper av at element basert på naturlig forekomst.

3 Finne antall elektroner rundt atomet ved å notere atomnummeret for elementet. Per definisjon, forteller atomnummer man hvor mange protoner og elektroner makeup et atom av elementet. For eksempel har Natrium atomtall 11 og massen av 22,99 amu (atommasseenhet,) Finn element som har massen av 22,99 amu i det periodiske system. Elementet er nummer 11, som bekrefter identiteten av natrium. Atomtall 11 angir at natriumatom besitter 11 protoner og 11 elektroner.