Hvordan finne arealet av en Isosceles Trapes

En likebent trapes er en firkantet form med parallelle øvre og nedre baser og to diagonale side ben med samme lengde. Basen vinkler har samme mål og motsatte vinkler kommer i tillegg til hverandre. Andre funksjoner av likebente trapeser inkluderer å ha nøyaktig én akse; den loddrette linje ned sin nøyaktige sentrum er summen av de indre vinkler lik 360 grader, og summen av to tilstøtende vinkler er 180 grader.

Bruksanvisning

1 Måle lengdene av den øvre "a" og basis "b" av den trapes. Disse lagene er horisontale, parallelle linjer.

2 Måle høyden på trapes. Målingen finner sted fra undersiden av trapesens til parallell toppen av trapes. Høyde er utpekt som bokstaven "h".

3 Finn arealet av trapesens ved å multiplisere høyde med summen av toppen og bunnen deretter dividere med 2. I aritmetisk form denne blir skrevet som: t (a + b) / 2.