Hvordan finne Celsius

Hvordan finne Celsius


Den Celsius temperatur skala ble oppfunnet av Anders Celsius (1701-1744), en svensk astronom. Det er også kalt Celsius skala, siden hver grad er lik 1/100 av differansen mellom frysepunktet (0 ° C) og kokepunkt (100 grader Celsius) vann. I Fahrenheit systemet, oppfunnet av Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), fryser vann på 32 grader og koker ved 212 grader. Konvertering Fahrenheit temperaturer Celsius tar bare et enkelt regnestykke.

Bruksanvisning

1 Mål temperaturen i grader Fahrenheit.

2 Trekk 32 fra Fahrenheit temperatur.

3 Multipliser at resultatet med fem.

4 Dividere med 9 for å finne den Celsius temperatur.

Hint

  • Du kan konvertere Fahrenheit til Celsius lett i hodet ved å trekke 30 fra Fahrenheit temperatur og halvere den. Dette vil gi en tett tilnærming, selv om ikke en eksakt konvertering.
  • En annen måte å tilnærme Celsius temperaturer er å vite hva forskjellige temperaturer føler for. 10 grader Celsius er kald (ca. 50 grader Fahrenheit), 20 grader er romtemperatur (ca 70 grader Fahrenheit) og 30 er varme (ca. 90 grader Fahrenheit).