Hvordan finne Chi Square

Hvordan finne Chi Square


Chi Square test er en av de viktigste og mest brukte test i statistikk. The Chi Square test brukes til å finne hvor nær en rekke observasjoner følger observasjonene som er forventet, enten fra tidligere observasjoner eller fra hva som forventes ved en tilfeldighet. The Chi Square test er vanligvis brukt til å teste om en hypotese er sann innenfor en viss tillatte feil bundet. Finne Chi Square test statistikken er mulig i noen få korte skritt.

Bruksanvisning

1 Samle inn data for eksperimentet eller statistisk test. Som et eksempel, anta at du har målt tre datapunkter: 8, 8 og 14, hvor den forventede datapunktene er 10, 10 og 10.

2 Finne forskjellen mellom den observerte datapunktet og den forventede datapunkt for hvert datapunkt. I eksempelet ovenfor, er det tre datapunkter for denne beregningen: 8 - 10, 8 - 10 og 14 - 10. Dette produserer -2, -2 og 4.

3 Square forskjellen mellom de observerte og forventede datapunkter (det vil multiplisere tallene i seg selv). Å gjøre dette for datapunktene -2, -2 og 4 gjengir 4, 4 og 16.

4 Del kvadratet av forskjellen mellom de observerte og forventede datapunkter ved de forventede datapunkter i den aktuelle måling. For eksempel, kan man dividere tallet 4 ved den forventede måling av den prøven som var 10. Dette gir 0,4, 0,4 og 1,6 for hvert datapunkt. Ring disse tallene A, B og C.

5 Finn summen av tallene fra forrige trinn. I eksemplet som er brukt her, å summere tallene A, B og C sammen er lik 2,4. Dette er Chi Square statistikken.

Hint

  • Hvis det er et stort antall datapunkter i prøven, vil du kanskje vurdere å bruke et regneark eller kalkulator for å gjøre beregningen Chi Square enklere.