Hvordan finne den Full Load Voltage (FLV) av en transformator

Hvordan finne den Full Load Voltage (FLV) av en transformator


Den FLV (full belastning spenning) av en transformator er spenningen over den andre spolen når den maksimale utgangsstrøm nivå er nådd. Den maksimale strøm er begrenset av ledningen størrelsen av den sekundære spolen. For å finne den fulle belastningsspenningen, blir spenningsregulering av transformatoren er nødvendig. Dette vanligvis finnes i databladene som kommer med transformatoren. Tomgangsspenning på transformatoren også må måles.

Bruksanvisning

1 Henvis til transformator datablad for spenningsregulering. Dette nummeret vanligvis er representert som et desimaltall eller prosent. Hvis for eksempel den spenningsregulering av en transformator er 0,05, det også kan uttrykkes som 5 prosent.

2 Mål spenningen uten last av transformatoren. Koble en rød voltmeter sonde til en sekundær klemme på transformatoren og den sorte voltmeteret proben til den andre terminalen på transformatoren. Koble strøm til transformatoren, og å måle utgangsspenningen fra transformatoren.

3 Løse ligningen regulering ligningen for den fulle belastningsspenningen. FLV er lik den ikke-belastningsspenningen dividert med en, i tillegg til den spenningsregulering. Dersom forskriften er 0.05 og no-load spenning er 13 volt, er FLV 13 / 0,05 + 1, eller 12,38 volt.