Hvordan finne den Lyre Constellation

The Lyre konstellasjonen vises i den nordlige himmelen på sensommeren. Det kan ses best i august måned. Det er synlig mellom 90 grader N og 40 grader S breddegrader.

Bruksanvisning

1 Finn den konstellasjonen på stjernekartet. Lyra er nær Cygnus og til venstre. Det ligger nær horisonten på kanten av stjernene som er sirkumpolare. Hercules er til sin rett. Starter på Polaris, er Lyra på den andre siden av Draco. Ta notater på stillinger som du vil ta med deg når du skanner himmelen.

2 Trinn utenfor for North Star og se til venstre av Cygnus. Du vil se fire stjerner formet som en diamant med en strålende stjerne hengende fra slutten. De fem stjerner er Lyra.

3 Observer Vega den lysende stjerne på ett av punktene. Vega er synlig ved nordområdene på et tidspunkt i løpet av natten hver dag hele året. Selv om det ikke er sirkumpolar det er svært nær kanten av sin sfære.

Hint

  • Vanlige koordinater for å finne stjerner på nattehimmelen er Misvisning og Høyre Ascension.
  • Finn den retning nord på nattehimmelen uten kompass. Det er retningen peker til en linje trukket fra din punkt på himmelen til North Star. De to stjernene som danner enden av koppen på Big Dipper punktet til North Star (Polaris).