Hvordan finne den Nøytroner i det periodiske system

Hvordan finne den Nøytroner i det periodiske system


Den periodiske tabell viser hvert element på jorden og informasjon om disse elementene. Med denne tabellen, kan du se hvordan elementene forholder seg til hverandre, og hvordan du kan finne ut hvor mange partikler i et atom av hver av dem. Et atom består av protoner, elektroner og nøytroner.

Bruksanvisning

1 Velg et element og finne det på den periodiske diagrammet. For dette eksempelet bruker gull, som ligger i rad seks av bordet (atom sign: Au).

2 Finne atomnummer og atomvekten av grunnstoffet. Atomnummeret er vanligvis plassert i øverste venstre hjørne av boksen på det periodiske systemet, og atomvekten ligger rett under elementet navn. Rundt atomvekt til nærmeste hele tall. Gull har et atomnummer på 79 og en atomvekt på 196,966569, eller 197.

3 Beregn det antall nøytroner ved å subtrahere den atomnummer fra atomvekten. Den atomnummer er lik det antall protoner i et atom. Atomvekten er lik det totale antall partikler i atomkjernen. Siden protoner og nøytroner okkupere kjernen sammen, vil trekke antall protoner fra de totale partiklene gi deg antall nøytroner. (For gull: 197 - 79 = 118 nøytroner)

Hint

  • Du kan bruke den periodiske tabell for å finne ut hvor mange av hver partikkel i alle typer element. Atomnummeret er ikke bare det antall protoner, men også antallet elektroner i tillegg.