Hvordan finne den Perseus Constellation

Hvordan finne den Perseus Constellation. Perseus er lett å finne på nattehimmelen, som det er en av de største konstellasjoner i den nordlige halvkule. Denne samlingen av stjerner vises i den nordlige himmelen i løpet av vinteren og kan best sees i desember måned. Det er synlig mellom 90 grader N og 35 grader S breddegrader.

Bruksanvisning

1 Undersøk kartet stjernen og merk at stjernebildet Perseus er nord i dyrekretsen belte av konstellasjoner. Det sitter mellom Væren og Taurus. Pleiadene ligge like under Perseus.

2 Omfavne den iskalde vinternatten og stirre inn stjernene. Finn North Star og bandet av Zodiac konstellasjoner. Se i retning av to av de klareste stjernene på nattehimmelen, Capella og Alteberran. Capella er en del av Vogn mens Alteberran er en av de viktigste stjernene i Perseus.

3 Bruk kikkert for å undersøke de to klynger av stjerner, Pleiadene og Hyadene som ligger like nedenfor Perseus.