Hvordan finne din venn Kode i "Mega Man Star Force: Dragon"

"Mega Man Star Force: Dragon" er en Nintendo DS spill som lar spillere kjempe mot hverandre og dele elementer gjennom en Wi-Fi-tilkobling. Nettverket, kjent som "Brother Band," krever bruk av en venn kode for å gjøre tilkoblingen. Spillere kan finne sine Friend Codes ved å åpne en meny i spillet. Koden kan skrives ned eller husket for fremtidige interaksjoner ved bruk av DS sin Internett-funksjoner.

Bruksanvisning

1 Trykk på "X" i løpet av spillet. Velg "Brother" på berøringsskjermen.

2 Velg ditt bilde av din karakter i midten av skjermen.

3 Velg "Friend Code" i menyen for å få koden.