Hvordan finne en kryssende B

Skråningen-skjærings form av en linje, y = mx + b, beskriver oppførselen av grafen til en linje på noe punkt. Det er en av de mer nyttige former av lineære ligninger fordi ikke bare er det i en form lett inngått en grafisk kalkulator, men du kan enkelt lese både skråning m og y-aksen b av linjen fra bare å se på ligningen. Å finne den y-skjæringsverdi (r) b krever at man kjenner enten hellingen av linjen m eller to punkter på den linje som skråningen kan bestemmes.

Bruksanvisning

1 Velg to x-verdier og løse lineære ligningen for hver enkelt å finne de tilsvarende y-verdiene.

2 Finne helningen av linjen representert ved den lineære ligning ved å løse for ligningen: m = (Y - Y) / (x - x), hvor (x, y) er det første punkt og (X, Y) blir den annen punkt.

3 Plukk et punkt på linjen og løse for punkt-skråningen formelen: y = mx + b. Variablene x og y er de tilsvarende verdier for den valgte koordinatpunkt og m er helningen funnet tidligere.

4 Løs for bi punkt-skråningen formel. Dette gir y-aksen for linjen.