Hvordan finne en radius fra tre poeng

Hvordan finne en radius fra tre poeng


Gitt tre poeng, kan du finne midten av en sirkel som går gjennom alle tre. Når du har funnet sirkelens sentrum, kan du enkelt finne sirkelens radius, som er bare avstanden mellom sentrum og en av de tre punktene der sirkelen passerer. Dette er et vanlig problem som kommer opp i geometri og teknisk tegning klasser.

Bruksanvisning

1 Tilordne hvert punkt (x, y) et tall 1 til 3, for å holde rede på hvilke punkt er som. Etterfølgende notasjon her vil utpeke punkt 1, for eksempel som x1, y1.

2 Finne helningen m av to linjer, A og B, som passerer gjennom to par av de tre punktene. Uten tap av generalitet, de aktuelle formler er m (A) = (y2-y1) / (x2-x1) og M (B) = (y3-Y2) / (x3-x2).

3 Beregn x-koordinat for sirkelens sentrum ved å beregne x = [m (A) m (B) (y1-y3) + m (B) (x1 + x2) - m (A) (x2 + x3)] formel / [2 (m (B) -m (A))].

4 Løs for y-koordinat for senteret ved å koble til senterets x-koordinaten til formelen y = [(x1 + x2) / 2 - x] / m (A) + (y1 + y2) / 2.