Hvordan finne Force Beregning

Hvordan finne Force Beregning


Beregning styrken av en kraft kan virke skremmende i starten til noen som husker fysikk klasse problemer som kan fylle en tavle. Imidlertid, gitt den enkle ligningen F = ma-hvor "F" er den kraft, "m" er massen av gjenstanden å anvende kraft, og "a" er akselerasjonen av objektet anvende kraft det kan ta bare noen få sekunder for å løse de mekaniske mysterier rundt deg.

Bruksanvisning

1 Bestemme massen av gjenstanden som påfører en kraft ved å plassere gjenstanden på en trippel bjelke balanse eller annen skala.

2 Bestem akselerasjonen som objektet påføre kraft trekk. Du finner akselerasjon ved å dele den totale endringen i objektets hastighet av hvor lang tid det tar for at endringen skal skje.

3 Multiplisere verdien av "m", massen av objektet i gram, med verdien av "a", akselerasjonen ved hvilken kraft påføres. Antallet at disse to formere for å gjøre er verdien av F, styrken. Kraften måles i en enhet kalt Newton, eller masse ganger hastighet dividert med tiden kvadrat.

Hint

  • Akselerasjon er endringen i hastighet dividert med endringen i tid. Hastigheten er den hastigheten som et objekt beveger seg. For å finne hastigheten av et objekt, dele den avstanden som objektet dekker av hvor lang tid det tok for det krysser denne avstanden. Denne verdien er hastigheten til objektet. For å beregne akselerasjon ved hjelp av denne verdien, dele det med hvor lang tid det tok for objektet å krysse avstanden igjen.