Hvordan finne Kvar

Hvordan finne Kvar


VAR er et akronym for volt-ampere reaktive, noe som er et mål for reaktiv effekt i en vekselstrøm (AC) elektriske system. I AC kraftsystemer, er elektrisitet stadig flyter frem og tilbake fra kilden til alt som er å trekke ut strøm. Det er også lagret i en meget kort tidsperiode i det magnetiske felt av det elektriske systemet. Den hastighet med hvilken denne strøm blir lagret og ført tilbake til kilden kalles reaktiv effekt. Tillegg av bokstaven "k" til mål på reaktiv effekt indikerer at tiltaket er multiplisert med tusen (kilo).

Bruksanvisning

1 Mål spenningen og strømmen av et elektrisk system ved å plassere de to terminalene på et multimeter til de to terminalene av en stikkontakt eller åpen wire.

2 Legg merke til at spenningen i volt (V) og strømmen i ampere (A).

3 Multipliser V ganger A for å få den reaktive strømmen VAR, som er representert ved bokstaven "Q."

4 Multipliser Q av 1000 for å få kilo voltampere reaktivt, eller kvar.

Hint

  • Alltid være ekstremt forsiktig når du arbeider med strømførende systemer. Sørg for at området er fritt for vann eller annen ledende materiale enn kan føre til utilsiktet elektrisk utladning.