Hvordan finne minste felles multiplum av to tall

Enkelt sagt, minste felles multiplum (LCM) er det minste tallet der to (eller flere) tall kan dele. Selv om du kan bruke en kalkulator for å hjelpe med svaret, forstå de grunnleggende reglene for multiplikasjon kan hjelpe deg med å finne svaret. Det er et par måter å finne minste felles multiplum, så bruker uansett hvilken vei du føler deg komfortabel.

Bruksanvisning

først Method

1 List opp multipler av både tall. For eksempel, du prøver å finne minste felles multiplum av 9 og 12.

2 Multiplisere både 9 og 12 med 2, 3, 4, etc. multipler av 9 er: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 og 81. multipler av 12 er: 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 og 108.

3 Undersøk listen, og bestemme hvilken som er det minste tallet som begge listene har til felles. I trinn 2, er 36 tallet som begge listene har til felles. Derfor 36 er minste felles multiplum.

Second Method

4 Bestem største felles faktor mellom de to tallene. Igjen, bruke tallene 9 og 12. Den største felles faktor er 3.

5 Multipliser tallene 9 og 12. Tallet du får er 108.

6 Del svaret du får i trinn 2 av den største felles faktor fra trinn 1. I dette eksempelet, dele 108 med 3. Svaret er 36, som er den minste felles multiplum.

Hint

  • Hvis du ikke ønsker å gjøre en lang liste med multiplikatorer, kan denne metoden fungerer best for deg.