Hvordan finne minste felles multiplum Ved hjelp av en faktor treet

Primtall er tall som bare kan deles med 1 og seg selv. De nederste primtall er 2, 3, 5, 7, 11, 13 og 17. Primtallfaktorisering er en prosess hvor et større antall brytes ned i sine primtall multipler. Dette gjøres når du prøver å finne minste felles multiplum, eller faktor, mellom to store tall. Når først lære å arbeide med prime faktorisering, serverer en faktor tre som et praktisk visuelt hjelpemiddel for å sørge for at regnestykket er korrekt.

Bruksanvisning

1 Finn minste felles multiplum av to tall ved først å bryte ned hvert tall i sine primfaktorene, føre dem i et tre format. Bruke tallene 72 og 66 som et eksempel problem.

2 Skriv 66 på venstre side av et stykke papir. Tegn to diagonale linjer ned til neste linje der du skal skrive de første faktorene, 11 og 6 siden 11 multiplisert med 6 tilsvarer 66 og 11 er allerede et primtall. Tegn to diagonale linjer ned fra 6 til å dele det inn i primtall, tre og to siden 3 multiplisert med to lik seks.

3 Skriv 72 på høyre side av papiret med to diagonale linjer som strekker seg ned. Skriv ni og åtte siden de er enkle faktorer, men ikke prime, å finne for dette nummeret. Tegn to linjer som strekker seg under den 9 og bryte det ned til 3 og 3 siden 3 multiplisert med 3 tilsvarer 9. tegner to linjer under 8 og dele det opp i 2 og 4, siden 2 multiplisert med 4 tilsvarer 8. tegner to linjer under 4 for å avslutte faktorisering med to og to.

4 Faktorene av 66 er 11, 3 og 2, mens faktorer av 72 er 3, 3, 2, 2 og 2. Lag et uttrykk som multipliserer hver faktor av det maksimale antall ganger den vises i enten factorization: 11

(3 3) (2 2 * 2) fordi 11 vises en gang i 66, vises tre ganger i 72 og 2 vises tre ganger i 72.

5 Løs uttrykket: 11 (3 3) (2 2 2) = 11 9 * 8 = 792. Skriv det minste felles multiplum av 72 og 66 er 792.