Hvordan finne Molaritet i kjemi

Hvordan finne Molaritet i kjemi


Molariteten er en av de viktigste begreper i studiet av kjemi. Molariteten (eller molar konsentrasjon) er et mål på konsentrasjonen av et oppløst stoff i en løsning. Molariteten er en av de første konseptene lært å studenter som tar et kurs i kjemi; men dette konseptet er hyppig brukt av kjemikere og praktiserende forskere i sine daglige oppgaver. Med kjennskap til de oppløste stoffer og løsningsmidler som anvendes, beregning av molariteten er en enkel oppgave.

Bruksanvisning

1 Finn massen av oppløst stoff og løsemidler du skal bruke i eksperimentet. Som et eksempel; anta at man har 50 gram (g) av stoffet natriumklorid (NaCl, eller vanlig salt), og 500 ml vann.

2 Dividere massen av den oppløste substans ved den molare massen av den oppløste substans. For eksempel, å dividere 50 g NaCl ved den molare massen av NaCl, som er 58,5 gram per mol (g / mol) gir 0,85 mol.

3 Dele antall mol i den oppløste substans av volumet av løsningsmidlet i liter. I vårt eksempel, dele 0,85 mol av 0.5L gir 1,7 mol per liter (mol / L), som er molariteten av vårt utvalg.

Hint

  • Ta alle nødvendige forholdsregler hvis arbeider med flyktige kjemikalier. Følg alle laboratoriesikkerhetsprosedyrer.