Hvordan finne naturlige logaritmer Numbers

En naturlig logaritme er en logaritmen å basere e, naturlig eksponent. Den naturlige eksponenten er en irrasjonell konstant, noe som betyr at dens desimal verdi aldri opphører. Dens omtrentlig verdi er 2,718. Den naturlige logaritme funksjon er den inverse av den naturlige eksponensiell funksjon. Man vanligvis bruke naturlige logaritmer til å løse ligninger som inneholder variable eksponenter for eksempel ligninger for bestemmelse av radioaktive halveringstid for et kjemisk element. Du kan enkelt løse naturlige logaritmer ved hjelp av en kalkulator. Løse en logaritme for hånd er en vanskelig og tidkrevende prosess, og blir sjelden gjort for akademiske eller demonstrative formål.

Bruksanvisning

1 Trykk på naturlig logaritme knappen på kalkulatoren. Dette er vanligvis merket med symbolet "ln" eller "LN."

2 Tast inn nummeret som du ønsker å finne den naturlige loggen.

3 Trykk på "=" eller "Enter" for å få den naturlige loggen.

4 Få en dypere forståelse av forholdet mellom den naturlige logaritmen og den naturlige eksponent ved å heve naturlig eksponent "e" til kraften lik verdien av den naturlige logger du bare funnet. For eksempel, ln (5) = 1,61 så e ^ 1,61 må være lik fem.