Hvordan finne pund per kvadratfot

I fysikk er trykket en kraft per arealenhet. Pounds per kvadratfot er en enhet som er definert i amerikansk sedvane System for å måle trykk. Denne enheten er mest brukt i konstruksjonen for å gi bygge gulv eller andre overflater for maksimal vektbelastning. Finne ut de pounds per kvadratfot verdi på en kalkulator.

Bruksanvisning

1 Skaff dimensjoner i området enten ved en måling eller fra spesifikasjonene. For eksempel, er størrelsen område 3-by-2,5 fot.

2 Multipliser lengden og bredden til å beregne størrelsen området i kvadratfot. I dette eksempel er den størrelse 3 x 2,5 = 7,5 kvadratfot.

3 Multipliser vekten, hvis gitt i kilo, med 2,2046 for å konvertere den til pounds. For eksempel, vil 37,2 kg konverteres til 37,2 x 2,2046 = 82,01 pund

4 Divideres vekten på området for å beregne trykket i pounds per kvadratfot. I dette eksempelet er trykket 82,01 lb./ 7,5 kvadratfot = 10,93 pund per kvadratfot.