Hvordan finne serienummeret på en Rossi Revolver

Hvordan finne serienummeret på en Rossi Revolver


Den Rossi serie av håndvåpen er en divisjon av Taurus pistol produksjonsbedrift. Serienummeret er plassert på hver produsert pistolen for å bestemme merke, modell og år av pistolen. Rossi har et nettsted for våpeneiere som ønsker å slå opp sitt serienummer for pistol informasjon og tilbehørs kjøp.

Bruksanvisning

1 Den Rossi rekke pistoler har alltid serienummeret plassert på høyre side av pistolen rammen. Rammen er metall-legemet som ligger like over utløsermekanismen. Hold alltid pistolen i et trygt gården og sjekke for å se om den er lastet før du sjekker om serienummeret.

2 Serienummeret vil alltid begynne med en enkelt bokstav eller en dobbel bokstav etterfulgt av en rekke av numeriske tegn. Kopier serienummeret for dine personlige rekorder.

3 Serienummeret vil identifisere viktig informasjon når du ønsker å kjøpe tilleggsutstyr, eller hvis du ønsker å selge pistolen.

Hint

  • Alltid behandle noen pistol som om den er lastet. Vær trygg og alltid peke pistolen i en sikker retning ved håndtering.