Hvordan finne summer av polynomer i ligninger

Hvordan finne summer av polynomer i ligninger


Polynomer er en av de mest grunnleggende typer funksjoner og begreper i matematikk, så det er nyttig å vite hvordan man skal manipulere dem. Ifølge Texas A & M University, er et polynom en begrenset sum av begreper der eksponentene på variablene er ikke-negative heltall. "Legge polynomer når de er tatt er en kompleks beregning, men litt manipulering vil avsløre summen. Du vil trenger å multiplisere facto vilkårene for å få en sum av monomials, gruppe av begreper og legge koeffisienter for å finne summen av polynomer i ligninger.

Bruksanvisning

1 Multiplisere ut hver av faktorene for hver polynom. Multipliser par av faktorene sammen til du får en enkel sum av monomials. For eksempel, (x + 4) * (x - 3) + (2x - 4) = x ^ 2 + 4x - 3x - 12 + 2 x - 4.

2 Gruppe vilkår av vanlige eksponenter. Ta alle konstantene og flytte dem ved siden av hverandre, og gruppen de lineære monomials og på samme måte. Gjør dette for de kvadratiske, kubikk, og høyere når det gjelder så vel. For eksempel denne operasjonen gir: x ^ 2 + (4x - 3x + 2x) + (-12 - 4).

3 Legg alle koeffisientene for de som vilkår, legge alle konstantleddene og tilsett alle de lineære vilkår. Gjør det samme for de kvadratiske og høyere ordens ledd også. Dette gir summen av polynomer. For eksempel, summen av polynomer i ligningen er x ^ 2 + 3x - 16.