Hvordan finne Tangent for Høyre Triangles

Hvordan finne Tangent for Høyre Triangles


Matematikk er en kjerne emne innenfor skolen og kan ha viktige bruksområder i hverdagen. Trigonometri, en undergruppe av matematikk, er studiet av trekanter. De tre trigonometriske prosenter er sinus, cosinus og tangens. Disse forhold tillater bestemmelse av en vinkel i en rettvinklet trekant gitt av lengden på to av sine sider. Alternativt, hvis en vinkel og lengde på en side er kjent, lengden av den endelige side kan bestemmes.

Bruksanvisning

1 Tegn rettvinklet trekant og merke hver av sidene og vinkler. Rettvinklede trekanter har tre innvendige vinkler, hvorav det ene er 90 grader. Vinklene i trekanten alltid legge opp til 180 grader. Merk vinkler og lengder på trekanten. Sidene av trekanten er vanligvis merket som på motsatt side, tilstøtende og hypotenusen. De tilstøtende og motstående sider er de som kommer fra de 90-graders vinkel. Hypotenusen er den diagonale linjen overfor 90-graders vinkel.

2 Bruke linjal for å måle hver side av trekanten. Kommentere trekanten med måleverdier.

3 Beregn tangenten til rettvinklet trekant. Tangens til en vinkel er definert som den motsatte / tilstøtende. Hvis for eksempel lengden av den motsatte side er 2 cm og lengden av den tilstøtende side er 1 cm, deretter tangent = 2/1 = 2.

4 Sjekk resultatet. Resultatet kan kontrolleres ved å utføre en invers tangens operasjon. For å gjøre dette, skriver tan forholdet fant i trinn 3 i kalkulatoren og trykk på "Tan ^ -1" operasjon. Dette gjøres vanligvis ved å trykke på "Shift" -knappen, etterfulgt av "Tan" -knappen. Resultatet skal gi verdien av den opprinnelige vinkel.