Hvordan finne Tension på en streng

Hvordan finne Tension på en streng


Sir Isaac Newton var den første til å utvikle de klassiske lovene for bevegelse, og disse lovene brukes på en rekke ulike fenomener - fra bevegelse av planetene til design av biler. Spenningen er kraft som reaksjon på strekking av et objekt, slik som en hyssing. String spenning kan beregnes ved hjelp av et enkelt eksperiment ved å henge en vekt fra den.

Bruksanvisning

1 Bind vekten til slutten av strengen, og fest den andre enden til laboratoriet stand. Juster høyden på laboratoriet stativet slik at vekten blir hengende et par inches fra toppen av tabellen.

2 Beregn kraft på vekt på grunn av tyngdekraften. Newtons andre loven sier kraft er lik masse ganger akselerasjon, med kraft måles i Newton. Den tyngdeakselerasjonen er -9,81 m / s ^ -2, og minustegnet indikerer tyngdekraften peker ned. Massen av vekten er 100g (0,1 kg), så i dette eksemplet: Force = 0.1 x -9,81 = -0,981 N.

3 Beregn strekket i strengen. Newtons tredje lov sier hver kraft har en lik og motsatt kraft. I den strengvektsystem betyr vekt pluss spenningen er lik null. For å fortsette eksempelet: -0,981 + spenning = 0, og derfor spenning = 0,981 Newton. Strekket i strengen er beregnet.