Hvordan finne Total forstørrelse av et mikroskop

Hvordan finne Total forstørrelse av et mikroskop


Sammensatte mikroskoper inkluderer minst to linser, den objektive og okularet, og skape et forstørret bilde av en prøve på lysbildet. Forstørrelsen av et mikroskop er forholdet mellom den vinkel gjenstanden er motstående til vinkelen motstående til objektet som sett gjennom mikroskop. Beregning av total forstørrelse av mikroskop er svært enkel og grei. Avhengig av hva slags informasjon du har til å begynne med, er det to måter å gjøre det.

Bruksanvisning

1 Se på objektiv på mikroskop og okular. Hver linse bør være merket med forstørrelsesgrad på linsen: 10x, 20x, etc. Hvis du jobber en praksis problem på en fysikk quiz som ikke gir deg denne informasjonen, hopper du over dette og neste trinn og gå videre til trinn 3.

2 Multipliser forstørrelsen kraften i målet ved forstørrelse av okularet for å bestemme total forstørrelse. Hvis okularet er 10x, for eksempel, og målet er 4x, er total forstørrelse 40x.

3 Bruk følgende ligning for å finne forstørrelse hvis du jobber et problem på en fysikk quiz: M = -L / f1 (25 cm / f2), der M er forstørrelsen, er f1 brennvidden til objektivet, er f2 i fokus lengden av okularet og L er avstanden mellom linsen. Den ovenfor er basert på ligningen for total forstørrelse, forstørrelse av objektiv x forstørrelse av okular, og ligningen for enkelt linse forstørrelse.