Hvordan finne Vinkel en vektor

En vektor er en matematisk konstruksjon som beskriver mengder som forskyvning, hastighet og akselerasjon ved å gi en størrelsesorden av den mengde, samt en retning. Hvis du kjenner en vektor i komponent notasjon, som betyr at du kjenner vektor x- og y-komponenter, så er det mulig å bestemme vinkelen vektor skjemaer med x-aksen. Vektorer er vanlig i fysikk og ingeniørfag, og bidra til grafisk beskrive endrings.

Bruksanvisning

1 Bruk x- og y-komponentene for å løse for vinkelen t av vektoren. Tangenten Funksjonen er definert som den linje lengde på motsatt side av vinkelen dividert med linjelengden ved siden av vinkelen. I dette tilfellet dette tilsvarer y / x. Derfor tan (t) = y / x.

2 Løse for tan (t) = y / x for å finne vinkelen på vektoren. Løse for t, blir dette: t = arctan (y / x). Løse for arctan (y / x) angir vinkelen for vektoren.

3 Sjekk svaret ved hjelp av x- og y-komponenter for å finne størrelsen på vektoren. Bruk Pythagoras 'læresetning, a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Hvis x = a, y = b og vektor = c deretter løse for c finner: c = sqrt (a ^ 2 + b ^ 2) eller vektor = sqrt (x ^ 2 + y ^ 2).

4 Sjekk svaret ved først å multiplisere vektoren ved cosinus til vinkelen t deretter multiplisere vektoren ved sinus til vinkelen t. Hvis cos (t) = x og sin (t) = y du vet at du har riktig vinkel.