Hvordan finne Volum i en pipette

Hvordan finne Volum i en pipette


En pipette er ofte brukt i vitenskap. Den har samme funksjon for øye dropper. Pipetten kan holde en viss mengde av en væske. Mengden av en væske det kan holde er kjent som dets volum. Du kan bruke en komplisert formel for å beregne volum, eller du kan bruke enklere metoder for å finne volumet av pipetten. For å gjøre dette, du trenger bare pipetten, en væske og et målebeger. Når du har volumet, kan du utføre andre vitenskapelige beregninger for eksperimentet.

Bruksanvisning

1 Fylle pipetten med en væske. Sørg for at pipetten er full. Du må trykke på toppen av pipetten, sett den inn i væsken og deretter slutter du å trykke på toppen av pipetten.

2 Sett pipetten over et målebeger og slipper væsken.

3 Les nivået av væsken på målekoppen for å finne volumet av pipetten, som vanligvis ville bli målt i milliliter.